Zruby pod hoľou

Prejsť na obsah

Cenník ubytovania
Sezónaobdobiecena apartmáncena   celá chatamin.počet nocípoznámka
Letná sezóna01.05.-30.09.100 € /noc200 € /noc2cena je pre max. 6 osôb resp.12 osôb (celá chata)
Zimná sezóna01.10.-30.04.
110 € / noc220 € /noc3
cena je pre max. 6 osôb resp.12 osôb (celá chata)
Vianočný pobyt20.12.-26.12.115 € /noc230 € /noc3
cena je pre max. 6 osôb resp.12 osôb (celá chata)
Silvester26.12.-06.01.125 € /noc250 € /noc7
cena je pre max. 6 osôb resp.12 osôb (celá chata)
Veľkonočný pobyt...
115 € /noc
230 € /noc
4
cena je pre max. 6 osôb resp.12 osôb (celá chata)
V deň nástupu na pobyt je taktiež potrebné uhradiť vratnú kauciu vo výške 100 eur.
Prístelka +10€/noc
Zimná sezóna je mimo vianočných sviatkov a Silvestra (20.12.-03.01.)
Počas jarných prázdnin sa chata prenajíma len na týždňové pobyty (min 5 nocí)
k cene sa ešte pripočíta 0,66€ za osobu na deň - poplatok mestu
Storno poplatky:
Zrušenie pobytu viac ako 20 dní pred Vami rezervovaným termínom je storno poplatok 0 eur.
Zrušenie pobytu 14 až 20 dní pred Vami rezervovaným termínom je storno poplatok 20% z ceny nájmu.
Pri zrušení pobytu menej ako 14 dní pred Vami rezervovaným termínom je storno poplatok 40% z ceny nájmu.

Rezervácie a obsadenosť
 • Pre našich klientov poskytujeme aj základný servis lyží ( brúsenie a voskovanie ) za cenu 10 €/pár, aby ste si Váš pobyt u nás vychutnali na 100%.
 • V celej chate je zákaz fajčiť, za nedodržanie tohto zákazu pokuta 100,-€.
 • Domáce zvieratá sú zakázané
Chata Adela Vám ponúka komfortné ubytovanie na Orave aj na stránke ubytovanie Dolný Kubín. Tento jedinečný zrub nájdete aj vo vyhľadávanej sekcii drevenice na prenájom a ubytovanie Kubinska hoľa. Príďte sa k nám ubytovať, budete u nás spokojný.
Dispozičné riešenie prízemie
Dispozičné riešenie poschodie


Zruby pod hoľou
UBYTOVACÍ PORIADOK
pre ubytovanie klientov


Článok I.
Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia

 • Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť správcovi chaty doklad o totožnosti. ( každý hosť je povinný predložiť svoj osobný doklad totožnosti ,občiansky preukaz, platný pas alebo iný doklad o totožnosti). Klient obdrží kľúč od apartmanu.
 • Užívanie ubytovania na chate je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 • Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosti zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási správcovi chaty.
 • Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 • V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem nabíjačky na mobilný telefón, notebook a elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu (sušič vlasov, holiaci strojček a pod.)
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
 • Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradia(lyže a lyžiarky) pre ktoré je vyhradené iné miesto.
 • V ubytovacom zariadení nie je povolené chodiť na poschodie a po schodisku v turistickej a lyžiarskej obuvi.
 • V celom ubytovacom zariadení je prísny zákaz fajčiť
 • Používanie krbu môžu iba osoby staršie ako 18 rokov, a treba dbať aby ohnisko bolo vždy uzatvorené a pod dohľadom, po vyhasnutí treba vyčistiť ohnisko. Nikdy nenechávajte horieť oheň v krbe pri odchode z chaty.
 • Psy a iné zvieratá nie sú povolené.
 • Klient používa apartmán v čase, ktorý bol dohodnutý so správcom ubytovacieho zariadenía. V deň odchodu je klient povinný vyprázdniť ubytovacie zariadenie do 10:00 hod.
 • V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.
 • Klient je povinný pri odchode z apartmánu uzavrieť vodovodné uzávery, skontrolovať krb ak ho používal, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť a zamknúť vchodové dvere.
 • Pred odchodom je klient povinný skontrolovať apartman a zanechať ho v stave v akom ho prevzal.
 • Klient platí účet za ubytovanie zvyčajne pri príchode a v hotovosti, alebo pri objednávke cez internet vopred prevodom na účet.
 • Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u správcu chaty a na www.zrubypodholou.eu/cennik
 • Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti chaty prijíma správca, alebo na www.zrubypodholou.eu/kniha-navstev.php
 • Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou.
 • Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok čistý riad na svoje miesto.
 • Hostia sú povinní udržiavať poriadok ,čistotu a neničiť zariadenie apartmánu , a každé väčšie znečistenie priestorov a znehodnotenie zariadenia, bude účtované ako samostatná položka. 


Článok II.
Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 • Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
 • Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.


Článok III.
Záverečné ustanovenia

 • Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal apartman. A v prípade, že ho závažným spôsobom poruší, správca chaty má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 • Tento ubytovací poriadok je k dispozícii na viditeľnom mieste v každom apartmáne a na www.zrubypodholou.euTel.číslo správcu : 0915 145 322
©2015 Zruby pod hoľou All Rights Reserved
webdasign by RB
Chata Adela a Chata Tereza
Návrat na obsah